پله ها

من نظرم این است که زندگی یک پلکان است هر مرحله ای در زندگی پله ای برای بالا رفتن است

 در تابلوی اعلانات مسجد حضرت محمد ص تهران وصیتنامه شهید بزرگوراری نصب شده بود. در آن نوشته بود آیا دیده اید کسی روی پلکان بایستد و بالا نرود.

از چند منظر می توان به این سخن نگریست. یکی اینکه اصلا پلکان جای ایستادن نیست یعنی دنیا محل گذر است نباید دلخوش به ماندن بر روی این پلکان بود.

دیگر اینکه پلکان اصلا جایی مناسب برای ماندن نیست چون راحتی و آسایشی در آن نمی توان یافت . و اینکه بعضی افراد به دنبال یافتن آسایش بر روی پلکان هستند کار احمقانه ای می کنند.

و سوم اینکه از آنجایی که هدف از زندگی انسان تعالی است. باید پلکان را به سمت بالا طی کرد.

/ 0 نظر / 29 بازدید