نردبان

حضرت علی ع می فرماید:

خوشا کسی که پرداختن به عیب خویش وی را از عیب دیگران باز دارد.

یا به بیان دیگر
مبادا پرداختن به عیب دیگران تو را از توجه به عیوب خودت باز دارد.

یکی از موفقیتهای شیطان در مقابل انسان این است که او فکر کند خودش عاری از هر گونه عیبی است و پاک و منزه است و دیگران همه مشکل دارند و وجودشان را شیطان احاطه کرده است.

چنین کسی با خواندن دو رکعت نماز و گرفتن یک روزه دچار عجب می شود و برزمین خواهد خورد.

نردبان این جهان ما و منی است
عاقبت این نردبان افتادنی است

هر که در این نردبان بالا نشست
استخوانش سخت تر خواهد شکست

/ 0 نظر / 28 بازدید