بی نیاز

به عظمت خداوند قسم خدا به عبادت ما و به خود ما هیچ نیازی ندارد
ما به او نیاز داریم

اشتباه نشود منظورم رد کردن عبادت نیست نماز برترین عبادت است. نمودی از تمام عبادات است. چکیده تمام عبادات است.
دروغ گناه کبیره است حتی در نماز خواندن.
در نماز باید کاری کنیم که وقتی در تشهد نماز می گوییم اشهد ان لا اله الا الله ملائکه به ما نگویند ای دروغگو.
تو که حرف دیگران برایت اله است.
تو که خوش آمدن دیگران برایت اله است
تو که تجلیل دیگران برایت اله است
چرا به دروغ می گویی هیچ الهی بجز الله برای من وجود ندارد؟
همچنین وقتی می گوییم ایاک نعبد و ایاک نستعین چرا در فکرمان این است که از بنده خدا کمک بخواهیم؟ بنده ای که خودش مانند ما محتاج است و هیچ ندارد
وقتی می گوییم الله صمد چرا به نمازمان مغرور می شویم مگر خداوند (نعوذ بالله) به نماز ما نیازی دارد که با خواندن آن از خدا طلبکار می شویم؟
وقتی می گوییم بحول الله و قوته اقوم و اقعد نگویند باز هم دروغ می گویی . چرا در نماز می گویی با کمک و قدرت خدا برمی خیزم و می نشینم تو که برخاستن و نشستنت را از خدا می دانی چرا توکلت در زندگی کم است؟ چرا به سادگی [ شیطان ] تو را از رفتن در راه راست باز می دارد؟
/ 0 نظر / 21 بازدید