خوشبختی

۱- خوشبختی ساختنی است نه یافتنی  -  کیفیت تفکر ما کیفیت زندگی آینده ما را می سازد

۲ - آفریده شده ایم تا بیافرینیم - عشق همیشه با نوآوری و سازندگی همراه بوده است و ترس با ویرانی

۳ - بهترینها نصیب بهترینها می شود - تنبل ها به بهشت نمی روند

۴ - همیشه برای دلسرد شدن زود است - آنچه پیش از مرگ انسان را می کشد نا امیدی است.

۵ - اگر برایت مشکل است که به فراتر از حصارها بیندیشی پس حصارها را خراب کن - با داشتن اراده قوی شرایط دیگر اهمیت ندارد

دنباله روها آنقدر پشت یک مانع و مسئله می مانند تا کسی بیاید و زحمت حل مسئله را متحمل شده و راه را برای عبور آنها باز کند این گروه به طور معمول جزء موفقان و برنده ها نیستند

 

۶ - فرصت همچون حلزون به آرامی از راه می رسد همین که از آن استفاده نکنید چون خرگوش تیز پا از دستتان می گریزد

۷- قسمت مهمی از درس زندگی این است که با موقعیت ها چانه نزنیم

۸ - احمق ترین آدم کسی است که خود را بیش از حد باهوش می داند. - خردمند کسی است که وقتی مجبور شود بتواند موقعیتش را درک کند.

۹ - فرزانگی این است: آگاهی بر این که باید پیروزی های فوری را فدای فتوحات پایدار کرد.

۱۰ - به راهی نروید که کس دیگری در آن گام نهاده است در عوض در راهی گام بردارید که تا بحال کسی آن را طی نکرده است و ردپایی از خود بجای بگذارید.

 

بیا از ابر دل شبنم بسازیم

بیا از درد دل مرحم بسازیم

نگو گشتیم و آدم را ندیدم

خدایی کن بیا آدم بسازیم  (مجتبی کاشانی)

 

در میان سیب دانه محدود است

در دل هر دانه سیب ها نامحدود

چیستانی است عجیب

دانه باشیم نه سیب      (مجتبی کاشانی)

/ 0 نظر / 24 بازدید